PPR-Liner

PPR har utvecklat en liner som kan utstå höga temperaturer och tryck i en korrosiv fuktig miljö.

Genom att använda en epoxi som utvecklats för höga temperaturer i våta miljöer kombinerat med en kolfiber som inte påverkas av vatten, så kommer man runt de problem som traditionella liners har.

I nuläget kan rör mellan 50 och 800mm relinas mha av PPRs lösning.

Linern designas också specifikt för varje tryck och kan designas för tryck upp till 35bar eller mer. Produkten klarar lastfall där hålet uppkommit vid rörstöd. Dvs en punktlast av både rörets egna tyngd kombinerat med det inre trycket.

 


 

Den nuvarande produkten klarar vatten upp till 140 °C och nya förbättrade versioner med högre specifikationer för temperaturen är under utveckling.

Produkten levereras färdig för installation och ingen impregnering behöver utföras på arbetsplatsen.

Produkten är patentsökt.

Klicka här för att kontakta oss för mer information!