Installation av PPR-Liner

PPR utför pilotprojekt för relining av fjärrvärmerör och andra vattenrör under höga tryck och temperaturer.

Filmen visar vår installationspartner Pollex när de hjälper HOFOR i Köpenhamn med relining av fjärrvärme.

 

 

Klicka här för att kontakta oss om relining av fjärrvärme!

 

Processen för att relina ett rör har ett flertal steg som beskrivs i bild och text nedan.

 

1. Problemidentifikation

2. Schaktning

3. Rengöring

4. Vinschning

5. Härdning

6. Ändförslutning och återställning

 

1. Problemidentifikation

Kunden har en rörsträcka som har problem med korrosion eller läckor. Röret och platsen där röret ligger inspekteras gemensamt med dig som kund för att identifiera hur en entreprenad kan gå till. Ritningar tas fram för att identifiera eventuella fixar och kompensatorer. Efter torrläggning så inspekteras sedan röret för att identifiera hur kraftig rengöring som krävs, samt om röret måste förberedas på annat vis t ex svetsloppor som måste slipas bort.

 

 

2. Schaktning

Mindre schakter tas upp i båda ändar av den rörsträcka som ska relinas. För att använda PPRs metod krävs normalt friläggning så att en öppning på ca 60cm kan göras i röret.

 

3. Rengöring

Röret rengörs mha av ultrahögtrycksspolning eller polypig. Röret blir efter det metallrent och är redo att relinas.

 

4. Vinschning

PPR-linern levereras till arbetsplatsen och dras in i röret. 

 

5. Härdning

Superhettad högtrycksånga förs in i den uppblåsta strumpan. Ångan når hög temperatur som garanterar att strumpans framtida egenskaper. 

 

6. Ändförslutning och återställning

Det relinade röret inspekteras med hjälp av fiberoptisk kamera. Ändarna på reliningen försluts sedan med hjälp av speciella låsringar. Efter det kan öppningarna svetsas igen och schakterna återställas.