Installation i Köpenhamn

Pollex har under vintern 2019/20 installerat en PPR-Liner åt Hofor. Det var en tappningsledning från fjärrvärme med hög temperatur som var allvarligt skadad. Ledningen låg under högspänningledningar och hade varit mycket besvärlig att gräva upp.