Bakgrund

Många fjärrvärmesystem börjar uppnå en ålder då korrosion hotar nätens funktion genom läckor. Normalt är man tvingad att gräva upp ledningen och byta ut den för att åtgärda läckorna. Detta skapar stora problem i stadsmiljöer och det stör trafik och boende.

Lösningar för att renovera rör utan grävning har funnits på marknaden under en lång tid och det används allt mer av bland annat kommuner. För rör under höga tryck och där materialet utsätts för höga temperaturer har det dock saknats en lösning på marknaden.

PPR lanserar nu en ny produkt för relining av fjärrvärmerör, baserad på kolfiber. Utvecklingen av produkten inleddes under 2010 och fortsatte sen med ett antal partners och kunder. Under 2016-2019 utförs ett flertal pilotprojekt runt om i Sverige. En fullskalig lansering på marknaden väntas 2020-2021.

Klicka här för att kontakta oss för mer information!