Renovering av fjärrvärmerör

PPR har utvecklat en lösning för relining av trycksatta vattenrör vid höga temperaturer som baseras på helt nya material och som öppnar upp för schaktfri förnyelse av fjärrvärmenät och andra liknande applikationer.

 

Utvecklingen har pågått sedan 2010 i samarbete med Vinnova, Fjärrsyn, Vattenfall, Fortum, Swerea Sicomp, Swerea Kimab med flera.

PPR söker nu fler pilotprojekt för utförande 2020. Kontakta oss här!

Här är en film om hur vår installationspartner Pollex hjälper HOFOR i Köpenhamn med renovering av fjärrvärme.

 

Aktuellt

Installation i Köpenhamn

Installation i Köpenhamn